ELBryterNormalstilling

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Stilling inn eller ut
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Inn Inn
Ut Ut
Verdi Navn Beskrivelse
Inn
Ut
Name Type Description Code value
Inn <undefined>
Ut <undefined>

Vis ELBryterNormalstilling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1