Nettverkstasjon

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Et fysisk, gjerne bygningsmessig, objekt som inneholder komponenter som gjør en eller annen behandling av vann, elektrisk strøm, signal eller annet som det nettverket den er en del av fører. Komponenter som gjør behandlingen kan f.eks. være pumper for vann, transformatorer for elektrisk strøm, forsterkere for signal osv.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type TypeNettverkstasjon (union) 0..1
- kraftstasjon Kraftstasjon (objekttype) 0..1
- transformatorstasjon Transformatorstasjon (objekttype) 0..1
- vindturbin Vindturbin (objekttype) 0..1
- typeNettverkstasjon Nettverkstasjontype (kodeliste) 0..1
Framfoeringsnoder
elektroElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
TypeNettverkstasjon 0..1
Name Type English Description
type TypeNettverkstasjon

Vis Nettverkstasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeNettverkstasjon 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Nettverkstasjon supertype Framfoeringsnoder