FargeTrekkeroer

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Brun Brun
Grønn Grønn
Gul Gul
Oransje Oransje
Rød Rød
Sort Sort
Blå Blå
Grå Grå
Verdi Navn Beskrivelse
Brun
Grønn
Gul
Oransje
Rød
Sort
Blå
Grå
Name Description Code value
13989 13989
13990 13990
13991 13991
13992 13992
13993 13993
13994 13994
15887 15887
18287 18287

Vis FargeTrekkeroer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1