Objektregisteret

StandardiseringHode

Geonorge objektregister er samling av sentrale objektkataloger fra SOSI, Inspire og fra parter i Norge digitalt. Her finnes dataspesifikasjoner som er nyttige ved fremstilling av datasett, eller som dokumentasjon av hvordan innholdet og strukturen i et datasett skal tolkes.

SOSI modellregister er det sentrale norske modellregisteret, og forvaltes i SOSI-standarden. Geonorge objektregister gjør modellregisteret tilgjengelig for søk, navigasjon og innsyn.

Status, eier og versjonsnr i objektkatalogen kan i en periode være misvisende. Det jobbes med å rette dette fortløpende. På hjelpesiden kan parter med tilgang til modellene finne informasjon om hvordan eier, status og versjonsnr kan endres.

SOSI Generelle konsepter inneholder UML-modeller for standardiserte grunnleggende klasser.
SOSI Generell objektkatalog inneholder uml-modeller over standardiserte begreper.
SOSI produktspesifikasjoner inneholder implementerbare UML-modeller for spesifikke anvendelser.
INSPIRE Data Spesifications inneholder standardiserte implementerbare UML-modeller for EU/EØS området.