Søkesonde

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Sonde som legges i grøft/rør for at det skal være mulig å finne/søke frem rør/trase etter at grøft er fylt igjen.

Vis Søkesonde i NVDB Datakatalog