ELNettSpenning

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Jfr NS3420 / Matrise WB2.1
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
230 V 230 V
400 V 400 V
690 V 690 V
750 V 750 V
1000 V 1000 V
12 kV 12 kV
22 kV 22 kV
24 kV 24 kV
66 kV 66 kV
132 kV 132 kV
400 kV 400 kV
Annen spenning Annen spenning
Verdi Navn Beskrivelse
230 V
400 V
690 V
750 V
1000 V
12 kV
22 kV
24 kV
66 kV
132 kV
400 kV
Annen spenning
Name Type Description Code value
230 V <undefined>
400 V <undefined>
690 V <undefined>
750 V <undefined>
1000 V <undefined>
12 kV <undefined>
22 kV <undefined>
24 kV <undefined>
66 kV <undefined>
132 kV <undefined>
400 kV <undefined>
Annen spenning <undefined>

Vis ELNettSpenning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1