ELNettnivaa

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Sentralnett Sentralnett
Regionalnett Regionalnett
Distribusjonsnett Distribusjonsnett
Produksjonsnett Produksjonsnett
Industrinett Industrinett
Verdi Navn Beskrivelse
Sentralnett
Regionalnett
Distribusjonsnett
Produksjonsnett
Industrinett
Name Description Code value
Sentralnett
Regionalnett
Distribusjonsnett
Produksjonsnett
Industrinett

Vis ELNettnivaa i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1