Armatur

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Selve det elektriske punktet som gir lys.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antallLyskildePerArmatur AntallLyskilderPerArmatur (kodeliste) 0..1
dimming DimmingLysarmatur (kodeliste) 0..1
driftsmerking Character 0..1
eier EierLysarmatur (kodeliste) 0..1
eierNavn Character 0..1
effekt Real 0..1
etableringsår Integer 0..1
fargetemperatur Integer 0..1
inngårINødsystemet InngaarINoedsystemetLysarmatur (kodeliste) 0..1
høydeOverVeg Real 0..1
lysflux Real 0..1
lyskildeType LyskildeTypeLysarmatur (kodeliste) 0..1
produktnavnArmatur Character 0..1
produsentArmatur ProdusentArmatur (kodeliste) 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligLysarmatur (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AntallLyskilderPerArmatur 0..1
DimmingLysarmatur 0..1
Character 0..1
EierLysarmatur 0..1
Character 0..1
Real 0..1
Integer 0..1
Integer 0..1
InngaarINoedsystemetLysarmatur 0..1
Real 0..1
Real 0..1
LyskildeTypeLysarmatur 0..1
Character 0..1
ProdusentArmatur 0..1
Character 0..1
Character 0..1
VedlikeholdsansvarligLysarmatur 0..1
Name Type English Description
antallLyskildePerArmatur AntallLyskilderPerArmatur
dimming DimmingLysarmatur
driftsmerking Character
eier EierLysarmatur
eierNavn Character
effekt Real
etableringsår Integer
fargetemperatur Integer
inngårINødsystemet InngaarINoedsystemetLysarmatur
høydeOverVeg Real
lysflux Real
lyskildeType LyskildeTypeLysarmatur
produktnavnArmatur Character
produsentArmatur ProdusentArmatur
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligLysarmatur

Vis Armatur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
AntallLyskilderPerArmatur 0 ..1
DimmingLysarmatur 0 ..1
Character 0 ..1
EierLysarmatur 0 ..1
Character 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
InngaarINoedsystemetLysarmatur 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
LyskildeTypeLysarmatur 0 ..1
Character 0 ..1
ProdusentArmatur 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
VedlikeholdsansvarligLysarmatur 0 ..1