Generator

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Den komponenten som produserer elektrisitet. Den kan "drives" på ulike måter (vann, gass, vind....).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
maksAktivProduksjon Real 0..1
merkespenning Real 0..1
merkeytelse Real 0..1
maksReaktivProduksjon Real 0..1
minAktivProdukjson Real 0..1
minReaktivProduksjon Real 0..1
vintereffekt Real 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Name Type English Description
maksAktivProduksjon Real
merkespenning Real
merkeytelse Real
maksReaktivProduksjon Real
minAktivProdukjson Real
minReaktivProduksjon Real
vintereffekt Real

Vis Generator i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1