ELTransformatortype

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Krafttransformator Transformator i regional- og sentralnettet, ref NVE 2012-10-12 Krafttransformator
Fordelingstransformator ref NVE 2012-10-12 Fordelingstransformator
Reguleringstransformator ref NVE 2012-10-12 Reguleringstransformator
Spenningstransformator ref NVE 2012-10-12 Spenningstransformator
Reservestrømstransformator Transformator for reservestrømsforsyning til el-tekniske hus Reservestrømstransformator
Autotransformator Transformator for styring av returstrøm fra kontaktledningsanlegg Autotransformator
Sugetransformator Transformator for styring av returstrøm fra kontaktledningsanlegg Sugetransformator
Overdragstransformator Transformator for styring av strøm mellom sporfelter Overdragstransformator
Sporvekseltransformator Transformator for strømforsyning til sporveksel Sporvekseltransformator
Sporvekselvarmetransformator Transformator for strømforsyning til sporvekselvarme Sporvekselvarmetransformator
Togvarmetransformator Transformator for strømforsyning til togvarme Togvarmetransformator
Verdi Navn Beskrivelse
Krafttransformator Transformator i regional- og sentralnettet, ref NVE 2012-10-12
Fordelingstransformator ref NVE 2012-10-12
Reguleringstransformator ref NVE 2012-10-12
Spenningstransformator ref NVE 2012-10-12
Reservestrømstransformator Transformator for reservestrømsforsyning til el-tekniske hus
Autotransformator Transformator for styring av returstrøm fra kontaktledningsanlegg
Sugetransformator Transformator for styring av returstrøm fra kontaktledningsanlegg
Overdragstransformator Transformator for styring av strøm mellom sporfelter
Sporvekseltransformator Transformator for strømforsyning til sporveksel
Sporvekselvarmetransformator Transformator for strømforsyning til sporvekselvarme
Togvarmetransformator Transformator for strømforsyning til togvarme
Name Type Description Code value
Krafttransformator <undefined>
Fordelingstransformator <undefined>
Reguleringstransformator <undefined>
Spenningstransformator <undefined>
Reservestrømstransformator <undefined>
Autotransformator <undefined>
Sugetransformator <undefined>
Overdragstransformator <undefined>
Sporvekseltransformator <undefined>
Sporvekselvarmetransformator <undefined>
Togvarmetransformator <undefined>

Vis ELTransformatortype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1