MaterialeTrekkeroerKanal

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir type materiale i rør/kanal.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Betong Betong Betong
Plast Plast Plast
Aluminium Aluminium Aluminium
Stål Stål Stål
Verdi Navn Beskrivelse
Betong Betong
Plast Plast
Aluminium Aluminium
Stål Stål
Name Description Code value
13995 13995
13996 13996
13998 13998
13997 13997

Vis MaterialeTrekkeroerKanal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13995 Betong 1 ..1
13996 Plast 1 ..1
13998 Aluminium 1 ..1
13997 Stål 1 ..1