TypeTrekkeroerKanal

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir type trekkerør/kanal.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Rør Enkelt rør Rør
Kanal Enkel kanal Kanal
Multikanal Flerløps plastkanal Multikanal
Multitube/Sub Flere fiberrør i et større rør Multitube/Sub
OPI-kanal Kasselignende elementer med mange rørføringer for å trekke kabel i) OPI-kanal
Verdi Navn Beskrivelse
Rør Enkelt rør
Kanal Enkel kanal
Multikanal Flerløps plastkanal
Multitube/Sub Flere fiberrør i et større rør
OPI-kanal Kasselignende elementer med mange rørføringer for å trekke kabel i)
Name Description Code value
14005 14005
14006 14006
14008 14008
14009 14009
14007 14007

Vis TypeTrekkeroerKanal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
14005 Rør 1 ..1
14006 Kanal 1 ..1
14008 Multikanal 1 ..1
14009 Multitube/Sub 1 ..1
14007 OPI-kanal 1 ..1