Transformatorstasjon

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
totalYtelse Real 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Real 0..1
Name Type English Description
totalYtelse Real

Vis Transformatorstasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1