Trase

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Den mest mulig geografisk riktige posisjonen for en framføring av ledning(er). Traseen kan ligge på bakken, være en grøft, eller den kan beskrive ledninger over bakken (luftspenn).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde ELLedningFunksjon (kodeliste) 0..1
konsesjon Konsesjon (objekttype) 0..1
- konsesjonstype Character 0..1
- konsesjonÅr Integer 0..1
- konsesjonGitt Integer 0..1
- konsesjonUtløper Integer 0..1
nettnivå ELNettnivaa (kodeliste) 0..1
Framfoeringsveier
elektroElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
ELLedningFunksjon 0..1
Konsesjon 0..1
ELNettnivaa 0..1
Name Type English Description
bruksområde ELLedningFunksjon
konsesjon Konsesjon
nettnivå ELNettnivaa

Vis Trase i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
ELLedningFunksjon 0 ..1
Konsesjon 0 ..1
ELNettnivaa 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Trase supertype Framfoeringsveier