AntallLyskilderPerArmatur

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvor mange lyskilder det er per lysarmatur.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
Verdi Navn Beskrivelse
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Name Description Code value
3730 3730
3739 3739
16294 16294
16295 16295
17876 17876
17877 17877

Vis AntallLyskilderPerArmatur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3730 1 1 ..1
3739 2 1 ..1
16294 3 1 ..1
16295 4 1 ..1
17876 5 1 ..1
17877 6 1 ..1