ELKraftstasjonstype

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Merknad: Kodeliste hovedsaklig fra NVE
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Vannkraftverk Vannkraftverk
Vannkraftverk - små Vannkraftverk - små
Vannkraftverk - mini Vannkraftverk - mini
Vannkraftverk - mikro Vannkraftverk - mikro
Vindkraftverk - land Vindkraftverk - land
Vindkraftverk - hav Vindkraftverk - hav
Reservekraftaggregat Reservekraftaggregat
Gasskraftverk Gasskraftverk
Solkraftverk Solkraftverk
Bølgekraftverk Bølgekraftverk
Tidevannskraftverk Tidevannskraftverk
Verdi Navn Beskrivelse
Vannkraftverk
Vannkraftverk - små
Vannkraftverk - mini
Vannkraftverk - mikro
Vindkraftverk - land
Vindkraftverk - hav
Reservekraftaggregat
Gasskraftverk
Solkraftverk
Bølgekraftverk
Tidevannskraftverk
Name Type Description Code value
Vannkraftverk <undefined>
Vannkraftverk - små <undefined>
Vannkraftverk - mini <undefined>
Vannkraftverk - mikro <undefined>
Vindkraftverk - land <undefined>
Vindkraftverk - hav <undefined>
Reservekraftaggregat <undefined>
Gasskraftverk <undefined>
Solkraftverk <undefined>
Bølgekraftverk <undefined>
Tidevannskraftverk <undefined>

Vis ELKraftstasjonstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1