PlasseringTrekkeroerKanal

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvor/hvordan trekkerøret er plassert.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
På tunnelvegg innside På innside av hvelv eller annen vann og frostsikring i tunnel, eller direkte på tunnelvegg der det ikke er noe innenfor På tunnelvegg innside
På tunnelvegg utside På utside av hvelv eller annen vann og frostsikring i tunnel På tunnelvegg utside
Bak betongrekkverk Plasseres bak betongrekkverk (f.eks. New Jersey). Brukes hovedsaklig i tunnel Bak betongrekkverk
På bankett Plasseres på banket, hovedsaklig i tunnel På bankett
Under bankett Plasseres under banket, hovedsaklig i tunnel Under bankett
I grøft I lukket rørgrøft eller kabelgrøft I grøft
I grøft under veg Ligger i grøft på tvers under vegen I grøft under veg
I Kabelbru/stige Festes til kabelstige, f.eks. i en brukasse I Kabelbru/stige
I Trekkerør/kanal Legges i et større rør eller en kanal, f.eks. i en brukasse I Trekkerør/kanal
Verdi Navn Beskrivelse
På tunnelvegg innside På innside av hvelv eller annen vann og frostsikring i tunnel, eller direkte på tunnelvegg der det ikke er noe innenfor
På tunnelvegg utside På utside av hvelv eller annen vann og frostsikring i tunnel
Bak betongrekkverk Plasseres bak betongrekkverk (f.eks. New Jersey). Brukes hovedsaklig i tunnel
På bankett Plasseres på banket, hovedsaklig i tunnel
Under bankett Plasseres under banket, hovedsaklig i tunnel
I grøft I lukket rørgrøft eller kabelgrøft
I grøft under veg Ligger i grøft på tvers under vegen
I Kabelbru/stige Festes til kabelstige, f.eks. i en brukasse
I Trekkerør/kanal Legges i et større rør eller en kanal, f.eks. i en brukasse
Name Description Code value
14003 14003
14004 14004
13999 13999
14001 14001
14002 14002
14000 14000
17275 17275
15881 15881
15882 15882

Vis PlasseringTrekkeroerKanal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
14003 På tunnelvegg innside 1 ..1
14004 På tunnelvegg utside 1 ..1
13999 Bak betongrekkverk 1 ..1
14001 På bankett 1 ..1
14002 Under bankett 1 ..1
14000 I grøft 1 ..1
17275 I grøft under veg 1 ..1
15881 I Kabelbru/stige 1 ..1
15882 I Trekkerør/kanal 1 ..1