FagmodellElektro

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 93 av 93

AntallLyskilderPerArmatur kodeliste

Angir hvor mange lyskilder det er per lysarmatur.


Armatur objekttype

Selve det elektriske punktet som gir lys.


Armaturtype kodeliste

Angir hvilken type armatur det er. Avledes av Belysningspunkt.Bruksområde.


AvskjermingMateriale kodeliste

Angir hvordan glasset på armaturen er utformet.


AvskjermingType kodeliste

Angir hvilken type avskjerming det er på armaturen.


Brannsikker kodeliste

Angir om kum er brannsikker.DimmingLysarmatur kodeliste

Angir om det er mulighet for regulering (dimming) av lyset. Ikke aktuelt for lys ved gangfelt etc.


EierLysarmatur kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


EierTrekkekum kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


EierTrekkeroerKanal kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
ELJordingType kodeliste

Ref NS3420 WN1 Jordingsmateriell / Funksjon (WN1:1)ELKraftstasjonstype kodeliste

Merknad: Kodeliste hovedsaklig fra NVEELLedningTverrsnitt kodeliste

Ekvivalent CU-tverrsnitt Ref NS3420 WN1:4
ELNettSpenning kodeliste

Jfr NS3420 / Matrise WB2.1
FASITSluttbrukergruppe kodeliste

FASIT Sluttbrukerinndeling ihht rapportering til NVE og SSB, jfr www.fasit.no (FASIT: Feil og avbrudd i kraftsystemet) Er dette korrekt kodeliste??

Fundamenttype kodeliste

fundamentering av objektet


Generator objekttype

Den komponenten som produserer elektrisitet. Den kan "drives" på ulike måter (vann, gass, vind....).


Generell objekttype

En generell objekttype for EL_Kopling. Brukes der ingen av de andre EL_Koplingstypene dekker behovet.InngaarINoedsystemetLysarmatur kodeliste

Angir om lysarmatur er en del av nødsystemet.


Jordingspunkt objekttype

Elektrode som har til oppgave å lede feilstrøm og overspenninger til jord.
Konsesjon objekttype

Informasjon om konsesjon. Merknad: Brukes på konsesjonspliktige anlegg.


KonstantLysutbytte kodeliste

Angir at armaturen har korreksjon slik at lysutbytte er konstant gjennom hele levetiden (CLO - Constant Light Output).


Konstruksjonmaterial kodeliste

det dominerende konstruksjonsmaterialet som er brukt ved konstruksjonKum objekttype

Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler.


Kumform kodeliste

Angir kummens form.


Kveil objekttype

Opprullet del av ledning, for videre legging (til abonnent).


LedigPlass kodeliste

Angir om rør/kanal er ledig (tomt).
LyskildeTypeLysarmatur kodeliste

Angir hvilken type lyskildene er av.


Mast objekttype

Alle konstruksjoner laget for å holde ledningsnett/komponent oppe fra bakken. Dette betyr at det også inkluderer det som i noen sammenhenger kalles Stolpe.


Mastefunksjon kodeliste

hvilken funksjon ei mast har i et nettverk


Mastekonstruksjon kodeliste

hvordan masta er konstruert Merknad: Enkelte av kodene er stereotypet for å fortelle hvor konstruksjonstypen er hentet fra.


Matepunkt objekttype

Punkt der elektrisitet blir matet inn på nettet, fra en kraftstasjon


MaterialeKum kodeliste

Angir type materiale i selve kummen.MaterialeTrekkeroerKanal kodeliste

Angir type materiale i rør/kanal.


Nettverkstasjon objekttype

Et fysisk, gjerne bygningsmessig, objekt som inneholder komponenter som gjør en eller annen behandling av vann, elektrisk strøm, signal eller annet som det nettverket den er en del av fører. Komponenter som gjør behandlingen kan f.eks. være pumper for vann, transformatorer for elektrisk strøm, forsterkere for signal osv.


Nettverkstasjontype kodeliste

Kodeliste som inneholder alle subtypene til Nettverksstasjon. Hensikt: Brukes som kodeliste der en bruker de generelle objekttypene Nettverkstasjon og Nettverkstasjonsomriss for å registrere nettverkstasjoner og dets omriss.


Optikk kodeliste

Angir optikk i lysarmatur.


PlasseringTrekkekum kodeliste

Angir hvor/hvordan trekkekummen er plassert.


PlasseringTrekkeroerKanal kodeliste

Angir hvor/hvordan trekkerøret er plassert.


ProdusentArmatur kodeliste

Angir navn på produsent/fabrikant av armatur.


RelevantForEkomportalenTrekkekum kodeliste

Angir om vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportalen eller ikke.


RelevantForEkomportalenTrekkeroerKanal kodeliste

Angir om vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportalen eller ikke.


Sikring objekttype

Innretning som skal hindre brann eller teknisk ødeleggelse i forbindelse med overbelastning eller kortslutning av elektriske strømkretser.


Skap objekttype

Beskyttelseskasse plassert vanligvis på bakken, som inneholder koblinger for elektrisk strøm, signal eller annet. Kan også være på størrelse med kiosk.


Søkesonde objekttype

Sonde som legges i grøft/rør for at det skal være mulig å finne/søke frem rør/trase etter at grøft er fylt igjen.Tilknytningspunkt objekttype

Node i nettverket som markerer en overgang til anna nettverk med andre eiere ("Leveringspunkt")


Tilt kodeliste

Angir hvor mye armatur er vippet opp i forhold til horisontalplanet.


Transformator objekttype

Transformator i distribusjonsnett, transformerer fra høy- til lavspenning.Trase objekttype

Den mest mulig geografisk riktige posisjonen for en framføring av ledning(er). Traseen kan ligge på bakken, være en grøft, eller den kan beskrive ledninger over bakken (luftspenn).


Trekkeroer objekttype

Rør eller kanal for trekking av kabel.TypeTrekkeroerKanal kodeliste

Angir type trekkerør/kanal.UtskiftbareLyskilder kodeliste

Angir om selve lyskilden(e) kan skiftes ut.


Utstyrsklasse kodeliste

Beskriver hvordan el-sikkerhet (Jording og isolering) er ivaretatt.VedlikeholdsansvarligLysarmatur kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligTrekkekum kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligTrekkeroerKanal kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.