FagmodellElektro

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 57 av 57


VedlikeholdsansvarligTrekkekum kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


Armaturtype kodeliste

Angir hvilken type armatur det er. Avledes av Belysningspunkt.Bruksområde.


AntallLyskilderPerArmatur kodeliste

Angir hvor mange lyskilder det er per lysarmatur.Konstruksjonmaterial kodeliste

det dominerende konstruksjonsmaterialet som er brukt ved konstruksjon


KonstantLysutbytte kodeliste

Angir at armaturen har korreksjon slik at lysutbytte er konstant gjennom hele levetiden (CLO - Constant Light Output).FASITSluttbrukergruppe kodeliste

FASIT Sluttbrukerinndeling ihht rapportering til NVE og SSB, jfr www.fasit.no (FASIT: Feil og avbrudd i kraftsystemet) Er dette korrekt kodeliste??


LyskildeTypeLysarmatur kodeliste

Angir hvilken type lyskildene er av.


VedlikeholdsansvarligLysarmatur kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


PlasseringTrekkeroerKanal kodeliste

Angir hvor/hvordan trekkerøret er plassert.

Utstyrsklasse kodeliste

Beskriver hvordan el-sikkerhet (Jording og isolering) er ivaretatt.


UtskiftbareLyskilder kodeliste

Angir om selve lyskilden(e) kan skiftes ut.


DimmingLysarmatur kodeliste

Angir om det er mulighet for regulering (dimming) av lyset. Ikke aktuelt for lys ved gangfelt etc.


Brannsikker kodeliste

Angir om kum er brannsikker.Mastefunksjon kodeliste

hvilken funksjon ei mast har i et nettverk


EierTrekkekum kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


MaterialeKum kodeliste

Angir type materiale i selve kummen.


Mastekonstruksjon kodeliste

hvordan masta er konstruert Merknad: Enkelte av kodene er stereotypet for å fortelle hvor konstruksjonstypen er hentet fra.RelevantForEkomportalenTrekkeroerKanal kodeliste

Angir om vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportalen eller ikke.


Optikk kodeliste

Angir optikk i lysarmatur.


VedlikeholdsansvarligTrekkeroerKanal kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


Tilt kodeliste

Angir hvor mye armatur er vippet opp i forhold til horisontalplanet.


ProdusentArmatur kodeliste

Angir navn på produsent/fabrikant av armatur.


EierLysarmatur kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Nettverkstasjontype kodeliste

Kodeliste som inneholder alle subtypene til Nettverksstasjon. Hensikt: Brukes som kodeliste der en bruker de generelle objekttypene Nettverkstasjon og Nettverkstasjonsomriss for å registrere nettverkstasjoner og dets omriss.


LedigPlass kodeliste

Angir om rør/kanal er ledig (tomt).


AvskjermingMateriale kodeliste

Angir hvordan glasset på armaturen er utformet.


ELLedningTverrsnitt kodeliste

Ekvivalent CU-tverrsnitt Ref NS3420 WN1:4


PlasseringTrekkekum kodeliste

Angir hvor/hvordan trekkekummen er plassert.


InngaarINoedsystemetLysarmatur kodeliste

Angir om lysarmatur er en del av nødsystemet.RelevantForEkomportalenTrekkekum kodeliste

Angir om vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportalen eller ikke.


EierTrekkeroerKanal kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.MaterialeTrekkeroerKanal kodeliste

Angir type materiale i rør/kanal.


ELKraftstasjonstype kodeliste

Merknad: Kodeliste hovedsaklig fra NVE


ELNettSpenning kodeliste

Jfr NS3420 / Matrise WB2.1


Fundamenttype kodeliste

fundamentering av objektet


TypeTrekkeroerKanal kodeliste

Angir type trekkerør/kanal.


ELJordingType kodeliste

Ref NS3420 WN1 Jordingsmateriell / Funksjon (WN1:1)


AvskjermingType kodeliste

Angir hvilken type avskjerming det er på armaturen.


Kumform kodeliste

Angir kummens form.