Lykter og merker

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 59 av 59Overett objekttype

aggregert objekt som inneholder 2 navigasjonsinnretninger, en heltrukken overettlinje og en navigasjonslinje (hel og stiplet overettlinje) Merknad: Tilsvarer C_AGGR i S-57 -- Definition -- Aggregate object containing 2 navigation devices, a solid leading line and a navigation line (solid and dotted leading line) Note: Corresponds to C_AGGR in S-57FastSjømerke objekttype

bunnfaste sjømerker Eks.: varder, jernstenger etc. -- Definition -- Fixed (not floating) navigation marks (cairns, beacons, iron rods, etc.)


Radio objekttype

(S-57 RDOSTA) -- Definition -- Note: S-57 RDOSTA


IsolertFaremerke objekttype

Merknad: S-57 BCNISD -- Definition -- Note: S-57 BCNISD


Navigasjonsinstallasjon objekttype

objekt som hjelper sjøfarende å navigere på sjøen -- Definition -- object which helps mariners to navigate at sea


AndreFasteMerker objekttype

Merknad: S-57 BCNISD -- Definition -- Note: S-57 BCNISD


Lyssektor objekttype

(S-57 LIGHTS) -- Definition -- Note: S-57 LIGHTS


Kardinalbøye objekttype

Merknad: S-57 BOYCAR -- Definition -- Note: S57 BOYCARSjømerke objekttype

merker som tjener til veiledning for navigering -- Definition -- marks which serves as a guide for navigationRadarstasjon objekttype

(S-57 RADSTA) -- Definition -- Note: S-57 RADSTA
Racon objekttype

(S-57 RTPBCN) -- Definition -- Note: S-57 RTPBCN


Landemerke objekttype

Merknad: S-57 LNDMRK -- Definition -- Note: S-57 LNDMRKPilar objekttype

Merknad: S-57 PILPNT -- Definition -- Note: S-57 PILPNTIsolertFarebøye objekttype

flytende sjømerke forankret til farlig grunne av begrenset omfang, farbart utenom hindringen Merknad: S-57 BOYISD -- Definition -- buoyant navigation mark anchored to a dangerous shoal of modest scope, passable outside of the obstruction Note: S-57 BOYISD


Senterledbøye objekttype

flytende sjømerke som brukes som midtmerke i farled og som landkjenningsmerke -- Definition -- floating navigation mark which is used as a mid channel mark in a fairway or as landfall buoy


Lys objekttype

(S-57 LIGHTS) -- Definition -- Note: S-57 LIGHTS


Lyktefundament objekttype

Merknad: Ikke-sjømerker -- Definition -- Note: Non-navigation marks


Navigasjonslyskarakter kodeliste

lyskarakteristikk Merknad: S57 LITCHR -- Definition - - the category of the navigational light characteristic. Note: S-57 LITCHR


RaconResponsintervall kodeliste

(ikke S57) -- Definition - - the Norwegian Coastal Administration's signal response interval as described in its Norwegian List of Lights publication. Note: not S-57


Pillarkategori kodeliste

Merknad: S57 CATPLE -- Definition - - the category of the pile. Note: S-57 CATPLE


Radarstasjonstype kodeliste

Merknad: S57 CATRAS -- Definition - - the category of the radar station. Note: S-57 CATRAS


RaconMorsetegn kodeliste

Merknad: (ikke S-57 -- Definition - - The number of signals, the combination of signals or the morse character(s) within one period of full sequence. Implemented as one Morse code letter, but without brackets, so it is not equivalent to S-57's SIGGRP for racons.


Bøyeform kodeliste

angir bøyeform/fasong Merknad: (S57 BOYSHP) -- Definition - - the category of a buoy's shape. The principal shapes are those recommended in the International Association of Lighthouse Authorities - IALA System. Note: S-57 BOYSHP


DybdeMålemetode kodeliste

Merknad: S57 TECSOU -- Definition - - the technique used for the sounding measurement. Note: S-57 TECSOU


RadiofyrModulasjon kodeliste

(ikke S-57) -- Definition - - the Norwegian Coastal Administration's categories for modulation of the radio signal as described in its Norwegian List of Lights publication 2002 and 2004. Note: not S-57


Merkemønster kodeliste

Merknad: S57 COLPAT -- Definition - - the category of the pattern of the colors. Note: S57 COLPAT


Lateralmerketype kodeliste

Merknad: S57 CATLAM -- Definition - - the category of the lateral mark. Note: S-57 CATLAM


SjekketAvSKSK kodeliste

Merknad: ikke S-57 -- Definition - - Note: not S-57


KardinalmerkeType kodeliste

Merknad: S57 CATLAM -- Definition - - the category of the cardinal mark. Note: S-57 CATCAM


RaconFrekvensbånd kodeliste

Merknad: ikke S-57 -- Definition - - a categorization of a racon based on the distance between two successive peaks (or other points of identical phase) on an electromagnetic wave in the radar band of the electromagnetic spectrum. Note: related to S-57 RADWAL. Used by in the Norwegian List of Lights publication.


Spesialmerketype kodeliste

Merknad: S57 CATSPM -- Definition - - the category of the special purpose mark. Note: S-57 CATSPM


Radiofyrtype kodeliste

Merknad: S57 CATROS -- Definition - - the category of the radio station. Note: S-57 CATROS


Sjømerkesystem kodeliste

Merknad: S-57 MARSYS -- Definition - - the system of the maritime buoyage and beaconage used for the object. Note: S-57 MARSYS


Nasjonaltoppmerketype kodeliste

Merknad: (ikke S-57) -- Definition - - the category of the Norwegian topmarks. Note: not S-57's TOPSHP


Landemerkekategori kodeliste

Merknad: S57 CATLMK -- Definition - - the category of the landmark. Note: S-57 CATLMK


VisuellTydelighet kodeliste

Merknad: S57 CONVIS -- Definition - - the category of the visual conspicuousness. Note: S-57 CONVIS


InstallasjonsbøyeKategori kodeliste

Merknad: S57 CATINB -- Definition - - the category of the installation buoy. Note: S57 CATINB


Racontype kodeliste

(ikke S57, KYVs) -- Definition - - the racon types as described in the Norwegian List of Lights publication. Note: not S-57


Merkeform kodeliste

Merknad: S57 BCNSHP -- Definition - - the category of the characteristic geometric form of the beacon. Note: S57 BCNSHP


CLEier kodeliste

(ikke s-57) -- Definition - - (not S-57) Not a codelist in PDB or in S57


IMOToppmerketype kodeliste

Merknad: S57 TOPSHP -- Definition - - the category of the IMO topmark / daymark shape. Note: S-57 TOPSHP


Sjømerkefarge kodeliste

Merknad: S57 COLOUR -- Definition - - the category of the colour used on lights/marks which are used for navigation. Note: S-57 COLOUR


Radarfyrtype kodeliste

type radarinstallasjon Merknad: S57 CATRTB -- Definition - - the category of the radar transponder beacon. Note: S-57 CATRTB


NavlysType kodeliste

Merknad: S-57 CATLIT -- Definition - - the category of the light. Note: S-57 CATLIT


Kystverksdistrikt kodeliste

Kystverkets distriktsinneling Merknad: ikke S-57 -- Definition - - the Norwegian Coastal Administration's district or region. Note: not S-57


Bygningsfunksjon kodeliste

Merknad: S57 FUNCTN) -- Definition - - the category of the object's function. Note: S-57 FUNCTN