Overett LeadingLine

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

aggregert objekt som inneholder 2 navigasjonsinnretninger, en heltrukken overettlinje og en navigasjonslinje (hel og stiplet overettlinje) Merknad: Tilsvarer C_AGGR i S-57
Aggregate object containing 2 navigation devices, a solid leading line and a navigation line (solid and dotted leading line) Note: Corresponds to C_AGGR in S-57
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
retningsverdi verdien til en retning Real 1..1
navigasjonslinje Kurve 1..1
overrettlinje Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
RETN Real 6 1..1
Kurve Kurve 1..1
Kurve Kurve 1..1
Name Type English Description
retningsverdi Real
navigasjonslinje Kurve
overrettlinje Kurve

Vis Overett i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
Kurve 1 ..1
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon posisjon Navigasjonsinstallasjon 2 Overett 0..1