IsolertFarebøye IsolatedDangerBuoy

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

flytende sjømerke forankret til farlig grunne av begrenset omfang, farbart utenom hindringen Merknad: S-57 BOYISD
buoyant navigation mark anchored to a dangerous shoal of modest scope, passable outside of the obstruction Note: S-57 BOYISD

Vis IsolertFarebøye i NVDB Datakatalog