RaconResponsintervall RaconResponseInterval RACONRESPONSINTERVALL

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

(ikke S57)
the Norwegian Coastal Administration's signal response interval as described in its Norwegian List of Lights publication. Note: not S-57
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Aktiv 18 sekunder hver 30 sekunder 18/30s
Aktiv 6 sekunder hver 12 sekunder 6/12s
Aktiv 15 sekunder hver 30 sekunder 15/30s
Aktiv 6 sekunder hver 30 sekunder 6/30s
Verdi Navn Beskrivelse
18/30s Aktiv 18 sekunder hver 30 sekunder
6/12s Aktiv 6 sekunder hver 12 sekunder
15/30s Aktiv 15 sekunder hver 30 sekunder
6/30s Aktiv 6 sekunder hver 30 sekunder
Name Type Description Code value
Active 18 seconds each 30 seconds <undefined> Active 18 seconds each 30 seconds
Active 6 seconds each 12 seconds <undefined> Active 6 seconds each 12 seconds
Active 15 seconds each 30 seconds <undefined> Active 15 seconds each 30 seconds
Active 6 seconds each 30 seconds <undefined> Active 6 seconds each 30 seconds

Vis RaconResponsintervall i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1