Lateralmerketype CategoryOfLateralMark LATERALMERKETYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S57 CATLAM
the category of the lateral mark. Note: S-57 CATLAM
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Babordmerke 1
Styrbordmerke 2
Hovedfarled til styrbord 3
Hovedfarled til babord 4
Verdi Navn Beskrivelse
1 Babordmerke
2 Styrbordmerke
3 Hovedfarled til styrbord
4 Hovedfarled til babord
Name Type Description Code value
Port-hand lateral mark <undefined> Port-hand lateral mark
Starboard-hand lateral mark <undefined> Starboard-hand lateral mark
Preferred channel to starboard lateral mark <undefined> Preferred channel to starboard lateral mark
Preferred channel to port lateral mark <undefined> Preferred channel to port lateral mark

Vis Lateralmerketype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1