Pillarkategori CategoryOfPile

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S57 CATPLE
the category of the pile. Note: S-57 CATPLE
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ukjent 0
"Stake" på engelsk 1
Påle, pilar, stolpe 3
Stativ VARCHAR2(2) 4
Verdi Navn Beskrivelse
Ukjent
"Stake" på engelsk
Påle, pilar, stolpe
Stativ VARCHAR2(2)
Name Type Description Code value
Unknown <undefined> Unknown
Stake <undefined> Stake
Post <undefined> Post
Stativ <undefined>

Vis Pillarkategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1