Merkeform BeaconShape MERKEFORM

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S57 BCNSHP
the category of the characteristic geometric form of the beacon. Note: S57 BCNSHP
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annet 0
Stang, påle 1
Båke 4
Varde 6
Verdi Navn Beskrivelse
0 Annet
1 Stang, påle
4 Båke
6 Varde
Name Type Description Code value
Other <undefined> Other
Stake, pole , perch, post <undefined> Stake, pole , perch, post
Lattice Beacon <undefined> Lattice Beacon
Cairn <undefined> Cairn

Vis Merkeform i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1