NavlysType CategoryOfLight NAVLYSTYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S-57 CATLIT
the category of the light. Note: S-57 CATLIT
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Retningslys 1
Lanterne 2
Overettlys 4
Luftfartsfyr/lykt 5
Lufthindringslys 6
Tåkedetektor-lykt 7
Flombelysning / Indirekte belysning 8
Lysbånd 9
Bifyr 10
Punktlys 11
Nærmeste lys (av flere) 12
Bakerste lys (av flere) 13
Nederste lys (av flere) 14
Øverste lys (av flere) 15
Moarélykt 16
Nødlys 17
Lys med automatisk peiling 18
Lys i horisontal gruppe 19
Lys i vertikal gruppe 20
Navigasjonslys, generelt 99
Verdi Navn Beskrivelse
1 Retningslys
2 Lanterne
4 Overettlys
5 Luftfartsfyr/lykt
6 Lufthindringslys
7 Tåkedetektor-lykt
8 Flombelysning / Indirekte belysning
9 Lysbånd
10 Bifyr
11 Punktlys
12 Nærmeste lys (av flere)
13 Bakerste lys (av flere)
14 Nederste lys (av flere)
15 Øverste lys (av flere)
16 Moarélykt
17 Nødlys
18 Lys med automatisk peiling
19 Lys i horisontal gruppe
20 Lys i vertikal gruppe
99 Navigasjonslys, generelt
Name Type Description Code value
Directional function <undefined> Directional function
Lantern <undefined> Lantern
Leading light <undefined> Leading light
Aero light <undefined> Aero light
Aero obstruction light <undefined> Aero obstruction light
Fog detector light <undefined> Fog detector light
Flood light <undefined> Flood light
Strip light <undefined> Strip light
Bifyr <undefined>
Spotlight <undefined> Spotlight
Front <undefined> Front
Rear <undefined> Rear
Lower <undefined> Lower
Upper <undefined> Upper
Moarélykt <undefined>
Emergency <undefined> Emergency
Lys med automatisk peiling <undefined>
Horizontally disposed <undefined> Horizontally disposed
Vertically disposed <undefined> Vertically disposed
Navigation lights, in general <undefined> Navigation lights, in general

Vis NavlysType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1