Nasjonaltoppmerketype NationalTopMarkType NASJONALTOPPMERKETYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: (ikke S-57)
the category of the Norwegian topmarks. Note: not S-57's TOPSHP
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ukjent norsk toppmerketype 0
Toppmerke med viser 1
Jernstang med viser 2
Viser av svartstål 3
Lanterne med toppmerke 4
Verdi Navn Beskrivelse
0 Ukjent norsk toppmerketype
1 Toppmerke med viser
2 Jernstang med viser
3 Viser av svartstål
4 Lanterne med toppmerke
Name Type Description Code value
Unknown Norwegian top mark type <undefined> Unknown Norwegian top mark type
Top mark with pointer <undefined> Top mark with pointer
Iron rod with pointer <undefined> Iron rod with pointer
Pointer of black/carbon steel <undefined> Pointer of black/carbon steel
Lantern with top mark <undefined> Lantern with top mark

Vis Nasjonaltoppmerketype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1