CLEier CLOwner

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

(ikke s-57)
(not S-57) Not a codelist in PDB or in S57
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Kystverket KV
Kommunalt havnevesen el. tilsvarende HV
Forsvaret FV
Privat PR
Verdi Navn Beskrivelse
Kystverket
Kommunalt havnevesen el. tilsvarende
Forsvaret
Privat
Name Type Description Code value
The Norwegian Coastal Administration (Kystverket) <undefined> The Norwegian Coastal Administration (Kystverket)
Municipal port authority or similar <undefined> Municipal port authority or similar
The Armed Forces <undefined> The Armed Forces
Private <undefined> Private

Vis CLEier i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1