RadiofyrModulasjon RadioBeaconModulation RADIOFYRMODULASJON

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

(ikke S-57)
the Norwegian Coastal Administration's categories for modulation of the radio signal as described in its Norwegian List of Lights publication 2002 and 2004. Note: not S-57
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bærebølgen er G1D modulert G1D
Bærebølgen er A1A modulert med kjenningssignal og peilesignal A1A
Verdi Navn Beskrivelse
G1D Bærebølgen er G1D modulert
A1A Bærebølgen er A1A modulert med kjenningssignal og peilesignal
Name Type Description Code value
Carrier signal is G1D-modulated <undefined> Carrier signal is G1D-modulated
Carrier signal is A1A-modulated with call sign and direction finding signal <undefined> Carrier signal is A1A-modulated with call sign and direction finding signal

Vis RadiofyrModulasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1