Bygningsfunksjon Function BYGNINGSFUNKSJON

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S57 FUNCTN)
the category of the object's function. Note: S-57 FUNCTN
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ukjent funksjon 0
Havnemesters kontor 2
Tollkammer, tollbu 3
Helsestasjon, karantenebygning, lege 4
Sykehus, hospital 5
Postkontor 6
Hotell 7
Togstasjon 8
Politistasjon 9
Havnepoliti stasjon 10
Losmøtested, posisjon til losbåt med anmerkning 11
Losmøtested, posisjon med navn på losbåt 12
Bankkontor 13
Hovedkontor for distrikt kontroll 14
Transithall, lagerbygning 15
Fabrikk 16
Kraftstasjon 17
Administrativ bygning 18
Utdanningsinstitusjon 19
Kirke 20
Kapell 21
Tempel 22
Pagode 23
Shinto-helligdom 24
Buddhisttempel 25
Moske, minaret 26
Marabout-moske 27
Utkikkstårn, utkikksplass 28
Kommunikasjon 29
Fjernsyn 30
Radio 31
Radar 32
Støtte for et lys 33
Mikrobølge 34
Nedkjøling 35
Observasjon 36
"Timeball" 37
Klokke 38
Kontroll 39
Luftskip fortøyning 40
Stadium 41
Busstasjon 42
Verdi Navn Beskrivelse
0 Ukjent funksjon
2 Havnemesters kontor
3 Tollkammer, tollbu
4 Helsestasjon, karantenebygning, lege
5 Sykehus, hospital
6 Postkontor
7 Hotell
8 Togstasjon
9 Politistasjon
10 Havnepoliti stasjon
11 Losmøtested, posisjon til losbåt med anmerkning
12 Losmøtested, posisjon med navn på losbåt
13 Bankkontor
14 Hovedkontor for distrikt kontroll
15 Transithall, lagerbygning
16 Fabrikk
17 Kraftstasjon
18 Administrativ bygning
19 Utdanningsinstitusjon
20 Kirke
21 Kapell
22 Tempel
23 Pagode
24 Shinto-helligdom
25 Buddhisttempel
26 Moske, minaret
27 Marabout-moske
28 Utkikkstårn, utkikksplass
29 Kommunikasjon
30 Fjernsyn
31 Radio
32 Radar
33 Støtte for et lys
34 Mikrobølge
35 Nedkjøling
36 Observasjon
37 "Timeball"
38 Klokke
39 Kontroll
40 Luftskip fortøyning
41 Stadium
42 Busstasjon
Name Type Description Code value
Unknown function <undefined> Unknown function
Harbour master's office <undefined> Harbour master's office
Custom office <undefined> Custom office
Health Office, Quarantine building <undefined> Health Office, Quarantine building
Hospital <undefined> Hospital
Post office <undefined> Post office
Hotel <undefined> Hotel
Railway station <undefined> Railway station
Police station <undefined> Police station
Harbour police station <undefined> Harbour police station
Boarding place, position of a Pilot-Cruising Vessel, with note <undefined> Boarding place, position of a Pilot-Cruising Vessel, with note
Boarding place, position of a Pilot-Cruising Vessel, with name <undefined> Boarding place, position of a Pilot-Cruising Vessel, with name
Bank office <undefined> Bank office
Headquarters for district control <undefined> Headquarters for district control
Transit shed, warehouse <undefined> Transit shed, warehouse
Factory <undefined> Factory
Power station <undefined> Power station
Administrative building <undefined> Administrative building
Educational facility <undefined> Educational facility
Church <undefined> Church
Chapel <undefined> Chapel
Temple <undefined> Temple
Pagoda <undefined> Pagoda
Shinto-shrine <undefined> Shinto-shrine
Buddhist temple <undefined> Buddhist temple
Mosque, minaret <undefined> Mosque, minaret
Marabout mosque <undefined> Marabout mosque
Observation tower, lookout post <undefined> Observation tower, lookout post
Communication <undefined> Communication
Television <undefined> Television
Radio <undefined> Radio
Radar <undefined> Radar
Light support <undefined> Light support
Microwave <undefined> Microwave
Cooling <undefined> Cooling
Observation <undefined> Observation
Timeball <undefined> Timeball
Clock <undefined> Clock
Control <undefined> Control
Airship mooring <undefined> Airship mooring
Stadium <undefined> Stadium
Bus station <undefined> Bus station

Vis Bygningsfunksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1