Lyssektor LightSector

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

(S-57 LIGHTS)
Note: S-57 LIGHTS
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lysfarge generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR Sjømerkefarge (kodeliste) 0..1
sektortekst CharacterString 0..1
retningSektorlinje1 S57 SECTR1 SOSI:Retninger gitt i grader, 0-360, med 0 mot sant nord. Angitt fra sjø mot fyr Real 1..1
lengdeSektorlinje1 Length, sector line 1 Lengde sektorbein, nautiske mil Real 1..1
retningSektorlinje2 S57 SECTR2 SOSI: Retninger gitt i grader, 0-360, med 0 mot sant nord. Angitt fra sjø mot fyr Real 1..1
lengdeSektorlinje2 Length, sector line 2 Lengde sektorbein, nautiske mil Real 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SJØMERKEFARGE Sjømerkefarge 0..1
SEKTORTEKST CharacterString 0..1
RETNINGSEKTORLINJE1 Real 1..1
LENGDESEKTORLINJE1 Real 1..1
RETNINGSEKTORLINJE2 Real 1..1
LENGDESEKTORLINJE2 Real 1..1
Name Type English Description
lysfarge Sjømerkefarge colour the category of the colour used on lights/marks which are used for navigation. Note: S-57 COLOUR
sektortekst CharacterString sectorText
retningSektorlinje1 Real
lengdeSektorlinje1 Real
retningSektorlinje2 Real
lengdeSektorlinje2 Real

Vis Lyssektor i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Sjømerkefarge 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon sektor Lyssektor 1..* Lys 1