BygningPunkt

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

(S57 BUISGL)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
status angivelse av bygningspunktets status (fra S57) Sjøstatus (kodeliste) 0..1
bygningsfunksjon Bygningsfunksjon (kodeliste) 0..1
Lyktefundament
Navn Type Lengde Multiplisitet
STATUS Sjøstatus 2 0..1
BYGNINGSFUNKSJON Bygningsfunksjon 2 0..1
Name Type English Description
status Sjøstatus
bygningsfunksjon Bygningsfunksjon

Vis BygningPunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Sjøstatus 0 ..1
Bygningsfunksjon 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype BygningPunkt supertype Lyktefundament