Senterledbøye SafeWaterBuoy

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

flytende sjømerke som brukes som midtmerke i farled og som landkjenningsmerke
floating navigation mark which is used as a mid channel mark in a fairway or as landfall buoy

Vis Senterledbøye i NVDB Datakatalog