Sjømerkefarge Colour SJØMERKEFARGE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S57 COLOUR
the category of the colour used on lights/marks which are used for navigation. Note: S-57 COLOUR
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Hvit 1
Svart 2
Rød 3
Grønn 4
Blå 5
Gul 6
Grå 7
Brun 8
Ravgul 9
Fiolett 10
Oransje 11
Magenta 12
Rosa 13
Verdi Navn Beskrivelse
1 Hvit
2 Svart
3 Rød
4 Grønn
5 Blå
6 Gul
7 Grå
8 Brun
9 Ravgul
10 Fiolett
11 Oransje
12 Magenta
13 Rosa
Name Type Description Code value
White <undefined> White
Black <undefined> Black
Red <undefined> Red
Green <undefined> Green
Blue <undefined> Blue
Yellow <undefined> Yellow
Grey <undefined> Grey
Brown <undefined> Brown
Amber <undefined> Amber
Violet <undefined> Violet
Orange <undefined> Orange
Magenta <undefined> Magenta
Pink <undefined> Pink

Vis Sjømerkefarge i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1