DybdeMålemetode TechniqueOfSoundingMeasurement

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S57 TECSOU
the technique used for the sounding measurement. Note: S-57 TECSOU
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Funnet med ekkolodd 1
Funnet med sidesøkende sonar 2
Funnet med multistråle ekkolodd 3
Funnet av dykker 4
Funnet med håndlodd 5
Sveipet 6
Funnet ved laser 7
Sveipet med vertikalt akustisk system 8
Funnet med elektromagnetisk sensor 9
Fotogrammetri 10
Satellitbilder 11
"found by levelling" (nivellering?) 12
Sveipet med sidesøkende sonar 13
Datamaskin-generert 14
Verdi Navn Beskrivelse
Funnet med ekkolodd
Funnet med sidesøkende sonar
Funnet med multistråle ekkolodd
Funnet av dykker
Funnet med håndlodd
Sveipet
Funnet ved laser
Sveipet med vertikalt akustisk system
Funnet med elektromagnetisk sensor
Fotogrammetri
Satellitbilder
"found by levelling" (nivellering?)
Sveipet med sidesøkende sonar
Datamaskin-generert
Name Type Description Code value
Found by echo sounder <undefined> Found by echo sounder
Found by side-scan sonar <undefined> Found by side-scan sonar
Found by multi-beam echo sounder <undefined> Found by multi-beam echo sounder
Found by diver <undefined> Found by diver
Found by lead-line <undefined> Found by lead-line
Swept <undefined> Swept
Found by laser <undefined> Found by laser
Swept by vertical acoustic system <undefined> Swept by vertical acoustic system
Found by electromagnetic sensor <undefined> Found by electromagnetic sensor
Photogrammetry <undefined> Photogrammetry
Satellite imagery <undefined> Satellite imagery
Found by levelling <undefined> Found by levelling
Swept by side-scan sonar <undefined> Swept by side-scan sonar
Computer generated <undefined> Computer generated

Vis DybdeMålemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1