Sjømerkesystem SystemOfNavigationalMarks SJØMERKESYSTEM

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S-57 MARSYS
the system of the maritime buoyage and beaconage used for the object. Note: S-57 MARSYS
Navn Beskrivelse Kodeverdi
IALA A 1
IALA B 2
Ingen system 9
Andre systemer 10
Verdi Navn Beskrivelse
1 IALA A
2 IALA B
9 Ingen system
10 Andre systemer
Name Type Description Code value
IALA A <undefined> IALA A
IALA B <undefined> IALA B
No system <undefined> No system
Other systems <undefined> Other systems

Vis Sjømerkesystem i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1