Racon Racon

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

(S-57 RTPBCN)
Note: S-57 RTPBCN
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Racontype (kodeliste) 0..1
frekvensbånd Merknad: ikke S57 RaconFrekvensbånd (kodeliste) 0..1
morsetegn Merknad: (ikke S-57 RaconMorsetegn (kodeliste) 0..1
responsintervall RaconResponsintervall (kodeliste) 0..1
raconhøyde et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] Real 0..1
maksimalRekkevidde Real 0..1
raconkarakter angivelse av signalet for en gitt bokstav i morsealfabetet CharacterString 0..1
radarfyrType Radarfyrtype (kodeliste) 1..1
retningSektorlinje1 Retningsvektor (datatype) 1..1
- retningsverdi generelt element med angivelse av retning Real 1..1
- retningsenhet enhet for retning Retningsenhet (kodeliste) 1..1
- retningsreferanse referansesystem for retning Retningsreferanse (kodeliste) 1..1
retningSektorlinje2 Retningsvektor (datatype) 1..1
- retningsverdi generelt element med angivelse av retning Real 1..1
- retningsenhet enhet for retning Retningsenhet (kodeliste) 1..1
- retningsreferanse referansesystem for retning Retningsreferanse (kodeliste) 1..1
Signalutstyr
Navn Type Lengde Multiplisitet
RACONTYPE Racontype 0..1
RACONFREKVENSBÅND RaconFrekvensbånd 0..1
RACONMORSETEGN RaconMorsetegn 0..1
RACONRESPONSINTERVALL RaconResponsintervall 0..1
HØYDE Real 0..1
MAKSIMALREKKEVIDDE Real 0..1
RACONKARAKTER CharacterString 0..1
RADAR_FYR_TYPE Radarfyrtype 1 1..1
RETNING Retningsvektor 1..1
RETNING Retningsvektor 1..1
Name Type English Description
type Racontype raconType
frekvensbånd RaconFrekvensbånd raconFrequencyBand a categorization of a racon based on the distance between two successive peaks (or other points of identical phase) on an electromagnetic wave in the radar band of the electromagnetic spectrum. Note: related to S-57 RADWAL. Used by in the Norwegian List of Lights publication.
morsetegn RaconMorsetegn raconMorseCodeCharacter The number of signals, the combination of signals or the morse character(s) within one period of full sequence. Implemented as one Morse code letter, but without brackets, so it is not equivalent to S-57's SIGGRP for racons.
responsintervall RaconResponsintervall raconResponseInterval
raconhøyde Real elevation The altitude of the ground level of an object, measured from a specified vertical datum. Note: S-57 ELEVAT
maksimalRekkevidde Real valueOfMaximumRange
raconkarakter CharacterString raconCharacter the text used to describe the signature of a radar transponder beacon (racon) on Norwegian nautical charts, i.e., Racon (x) where x is the Morse code letter. Note: not S-57
radarfyrType Radarfyrtype categoryOfRadarTransponderBeacon
retningSektorlinje1 Retningsvektor directionalVector1
retningSektorlinje2 Retningsvektor directionalVector2

Vis Racon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Racontype 0 ..1
RaconFrekvensbånd 0 ..1
RaconMorsetegn 0 ..1
RaconResponsintervall 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Radarfyrtype 1 ..1
Retningsvektor 1 ..1
Retningsvektor 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Racon supertype Signalutstyr