Faste sjømerker

diagram

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Faste sjømerker