Pilar Pillar

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S-57 PILPNT
Note: S-57 PILPNT
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
pilarkategori Merknad: S57 CATPLE CharacterString 0..1
Lyktefundament
Navn Type Lengde Multiplisitet
PILARKATEGORI CharacterString 1 0..1
Name Type English Description
pilarkategori CharacterString

Vis Pilar i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Pilar supertype Lyktefundament