Lys Light

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

(S-57 LIGHTS)
Note: S-57 LIGHTS
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lystype Merknad: S-57 CATLIT Navigasjonslystype 1..2
fyrlisteKarakter CharacterString 0..1
lyskarakter lyskarakteristikk Merknad: S57 LITCHR Navigasjonslyskarakter (kodeliste) 0..1
retningsvektor linjestykke med lengde og retning Real 0..1
signalgruppe CharacterString 0..1
signalperiode CharacterString 0..1
signalsekvens CharacterString 0..1
lyshøyde Real 0..1
antallIdentiskeLys S-57 MLTYLT Integer 0..1
rekkeviddeHvit Real 0..1
rekkeviddeRød Real 0..1
rekkeviddeGrønn Real 0..1
rekkeviddeGul Real 0..1
Signalutstyr
Navn Type Lengde Multiplisitet
Navigasjonslystype 1..2
FYRLISTEKARAKTER CharacterString 0..1
NAVLYS_KARAKTER Navigasjonslyskarakter 0..1
RETNING Real 0..1
SIGNALGRUPPE CharacterString 0..1
SIGNALPERIODE CharacterString 0..1
SIGNALSEKVENS CharacterString 0..1
LYSHØYDE Real 0..1
ANTALLIDENTISKELYS Integer 0..1
REKKEVIDDEHVIT Real 0..1
REKKEVIDDERØD Real 0..1
REKKEVIDDEGRØNN Real 0..1
REKKEVIDDEGUL Real 0..1
Name Type English Description
lystype Navigasjonslystype
fyrlisteKarakter CharacterString listOfLightsCharacteristic
lyskarakter Navigasjonslyskarakter lightCharacteristic the category of the navigational light characteristic. Note: S-57 LITCHR
retningsvektor Real directionalVector line segment with length and orientation. Note: from SOSI 4.0 chapter about General Types, slightly related to S-57 ORIENT: Orientation
signalgruppe CharacterString signalGroup
signalperiode CharacterString signalPeriod
signalsekvens CharacterString signalSequence
lyshøyde Real
antallIdentiskeLys Integer multiplicityOfLights the number of lights of identical character that exist as a co-located group. Note: S-57 MLTYLT
rekkeviddeHvit Real valueOfNominalRangeWhite
rekkeviddeRød Real valueOfNominalRangeRed
rekkeviddeGrønn Real valueOfNominalRangeGreen
rekkeviddeGul Real valueOfNominalRangeYellow

Vis Lys i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Navigasjonslystype 1 ..2
CharacterString 0 ..1
Navigasjonslyskarakter 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon sektor Lyssektor 1..* Lys 1
arv subtype Lys supertype Signalutstyr