Radiofyrtype CategoryOfRadioStation RADIO_FYR_TYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S57 CATROS
the category of the radio station. Note: S-57 CATROS
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ukjent radiofyr type 0
Sirkulært radiofyr 1
Retningsbestemt radiofyr med angitt peiling 2
Roterende radiofyr 3
Consolfyr 4
Radiopeilestasjon 5
Kystradiostasjon med QTG-service 6
Luftfarts radiofyr 7
Decca 8
Loran C 9
Differensiell GPS 10
Toran 11
Omega 12
Syledis 13
Chaika (Chayka) (utgått?) 14
Verdi Navn Beskrivelse
0 Ukjent radiofyr type
1 Sirkulært radiofyr
2 Retningsbestemt radiofyr med angitt peiling
3 Roterende radiofyr
4 Consolfyr
5 Radiopeilestasjon
6 Kystradiostasjon med QTG-service
7 Luftfarts radiofyr
8 Decca
9 Loran C
10 Differensiell GPS
11 Toran
12 Omega
13 Syledis
14 Chaika (Chayka) (utgått?)
Name Type Description Code value
Unknown radio beacon type <undefined> Unknown radio beacon type
Circular radio beacon <undefined> Circular radio beacon
Directional radio beacon <undefined> Directional radio beacon
Rotating-pattern radio beacon <undefined> Rotating-pattern radio beacon
Console beacon <undefined> Console beacon
Radio direction finding station <undefined> Radio direction finding station
Coastal radio station providing QTG service <undefined> Coastal radio station providing QTG service
Aeronautical radio beacon <undefined> Aeronautical radio beacon
Decca <undefined> Decca
Loran C <undefined> Loran C
Differential GPS <undefined> Differential GPS
Toran <undefined> Toran
Omega <undefined> Omega
Syledis <undefined> Syledis
Chaika (Chayka) <undefined>

Vis Radiofyrtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1