Radarstasjonstype CategoryOfRadarStation RADARSTASJONSTYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S57 CATRAS
the category of the radar station. Note: S-57 CATRAS
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Radarovervåkingsstasjon 1
Kyst radarstasjon 2
Verdi Navn Beskrivelse
1 Radarovervåkingsstasjon
2 Kyst radarstasjon
Name Type Description Code value
Radarovervåkingsstasjon <undefined>
Coast radar station <undefined> Coast radar station

Vis Radarstasjonstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1