Radarstasjon RadarStation

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

(S-57 RADSTA)
Note: S-57 RADSTA
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type betegner type radiofyr Merknad: (S-57 CATRAS) Radiofyrtype (kodeliste) 0..1
kommunikasjonskanal tilgjengelig VHF-kanal nummer CharacterString 0..1
antennehøyde et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] Real 0..1
nominellRekkevidde Real 0..1
Signalutstyr
Navn Type Lengde Multiplisitet
RADIO_FYR_TYPE Radiofyrtype 0..1
KOM_KANAL CharacterString 0..1
HØYDE Real 0..1
NOMINELLREKKEVIDDE Real 0..1
Name Type English Description
type Radiofyrtype categoryOfRadarStation the category of the radar station. Note: S-57 CATRAS
kommunikasjonskanal CharacterString communicationChannel a channel number assigned to a specific radio frequency, frequencies or frequency band. Note: S-57 COMCHA
antennehøyde Real elevation The altitude of the ground level of an object, measured from a specified vertical datum. Note: S-57 ELEVAT
nominellRekkevidde Real valueOfNominalRange

Vis Radarstasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Radiofyrtype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Radarstasjon supertype Signalutstyr