Landemerke LandMark

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S-57 LNDMRK
Note: S-57 LNDMRK
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bygningsfunksjon Bygningsfunksjon (kodeliste) 0..1
landemerkekategori Merknad: S57 CATLMK Landemerkekategori (kodeliste) 1..1
visuellTydelighet Merknad: S57 CONVIS VisuellTydelighet (kodeliste) 1..1
Lyktefundament
Navn Type Lengde Multiplisitet
BYGNINGSFUNKSJON Bygningsfunksjon 2 0..1
LANDEMERKEKATEGORI Landemerkekategori 1..1
VISUELLTYDELIGHET VisuellTydelighet 1 1..1
Name Type English Description
bygningsfunksjon Bygningsfunksjon function
landemerkekategori Landemerkekategori categoryOfLandmark the category of the landmark. Note: S-57 CATLMK
visuellTydelighet VisuellTydelighet conspicuousVisually the category of the visual conspicuousness. Note: S-57 CONVIS

Vis Landemerke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Bygningsfunksjon 0 ..1
Landemerkekategori 1 ..1
VisuellTydelighet 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Landemerke supertype Lyktefundament