SjekketAvSKSK CheckedByNHS

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: ikke S-57
Note: not S-57
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke sjekket 1
Sjekket 2
Verdi Navn Beskrivelse
Ikke sjekket
Sjekket
Name Type Description Code value
Ikke sjekket <undefined>
Sjekket <undefined>

Vis SjekketAvSKSK i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1