Kystverksdistrikt CoastalAdministrationDistrict KYSTVERKSDISTRIKT

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Kystverkets distriktsinneling Merknad: ikke S-57
the Norwegian Coastal Administration's district or region. Note: not S-57
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Uspesifisert 0
Kystverket Sørøst 1
Kystverket Vest 2
Kystverket Midt Norge 3
Kystverket Nordland 4
Kystverket Troms og Finnmark 5
Kystverket Svalbard 6
Nordsjøen 7
Verdi Navn Beskrivelse
0 Uspesifisert
1 Kystverket Sørøst
2 Kystverket Vest
2 Kystverket Midt Norge
4 Kystverket Nordland
5 Kystverket Troms og Finnmark
6 Kystverket Svalbard
7 Nordsjøen
Name Type Description Code value
Unspecified <undefined> Unspecified
The Norwegian Coastal Administration (Kystverket) Southeast <undefined> The Norwegian Coastal Administration (Kystverket) Southeast
Kystverket Vest <undefined>
The Norwegian Coastal Administration (Kystverket) Middle Norway <undefined> The Norwegian Coastal Administration (Kystverket) Middle Norway
The Norwegian Coastal Administration (Kystverket) Nordland <undefined> The Norwegian Coastal Administration (Kystverket) Nordland
The Norwegian Coastal Administration (Kystverket) Troms and Finnmark <undefined> The Norwegian Coastal Administration (Kystverket) Troms and Finnmark
The Norwegian Coastal Administration (Kystverket) Svalbard <undefined> The Norwegian Coastal Administration (Kystverket) Svalbard
The North Sea <undefined> The North Sea

Vis Kystverksdistrikt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1