VisuellTydelighet conspicuousVisually VISUELLTYDELIGHET

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S57 CONVIS
the category of the visual conspicuousness. Note: S-57 CONVIS
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Tydelig visuelt 1
Ikke tydelig visuelt 2
Verdi Navn Beskrivelse
1 Tydelig visuelt
2 Ikke tydelig visuelt
Name Type Description Code value
Visually conspicuous <undefined> Visually conspicuous
Not Visually conspicuous <undefined> Not Visually conspicuous

Vis VisuellTydelighet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1