Spesialmerketype CategoryOfSpecialPurposeMark SPESIALMERKETYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S57 CATSPM
the category of the special purpose mark. Note: S-57 CATSPM
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Faste sjømerker i skyteområde 1
Målbøye 2
Målfartøy merke 3
Bøye i område for avmagnetisering 4
Pram, lekter merke 5
Kabelbøye 6
Bøye ved utfylling 7
Bøye ved avløpsledning 8
ODAS: Stor oseanografisk bøye for datainnsamling 9
Bølgemåler, strømmåler 10
Ankringsbøye for sjøfly 11
Bøye som markerer rekreasjonsområde 12
Privat bøye 13
Fortøyningsmerke 14
Superbøye (LANBY - Large Automatic Navigational Buoy) 15
Overrettmerke 16
Sjømerker som markerer fartsmil 17
Informasjonstavle 18
Bøye i trafikkseparasjonssystem 19
Varder/båker som friseilingslinje, peilingslinje 41
Kontrollmerke 42
Sjømerke for tilfluktsted for skipbrudne 44
Yachting mark (kan brukes av SKSK) 46
Heliport merke 47
GPS merke 48
Merke med ukjent formål 52
Anchoring prohibited mark 20
Berthing prohibited mark 21
Overtaking prohibited mark 22
Two-way traffic prohibited mark 23
Reduced wake mark 24
Speed limit mark 25
Stop mark 26
General warning mark 27
Sound ship´s siren mark 28
Restricted vertical clearance mark 29
Maximum vessels draught mark 30
Restricted horizontal clearance mark 31
Strong current warning mark 32
Berthing permitted mark 33
Overhead power cable mark 34
Channel edge gradient mark 35
Telephone mark 36
Ferry crossing mark 37
Marine traffic lights (utgått fra S57) 38
Pipeline mark 39
Anchorage mark 40
Diving mark 43
Foul ground mark (yachting) 45
Seaplane landing mark 49
Entry prohibited mark 50
Work in progress mark 51
Verdi Navn Beskrivelse
1 Faste sjømerker i skyteområde
2 Målbøye
3 Målfartøy merke
4 Bøye i område for avmagnetisering
5 Pram, lekter merke
6 Kabelbøye
7 Bøye ved utfylling
8 Bøye ved avløpsledning
9 ODAS: Stor oseanografisk bøye for datainnsamling
10 Bølgemåler, strømmåler
11 Ankringsbøye for sjøfly
12 Bøye som markerer rekreasjonsområde
13 Privat bøye
14 Fortøyningsmerke
15 Superbøye (LANBY - Large Automatic Navigational Buoy)
16 Overrettmerke
17 Sjømerker som markerer fartsmil
18 Informasjonstavle
19 Bøye i trafikkseparasjonssystem
41 Varder/båker som friseilingslinje, peilingslinje
42 Kontrollmerke
44 Sjømerke for tilfluktsted for skipbrudne
46 Yachting mark (kan brukes av SKSK)
47 Heliport merke
48 GPS merke
52 Merke med ukjent formål
20 Anchoring prohibited mark
21 Berthing prohibited mark
22 Overtaking prohibited mark
23 Two-way traffic prohibited mark
24 Reduced wake mark
25 Speed limit mark
26 Stop mark
27 General warning mark
28 Sound ship´s siren mark
29 Restricted vertical clearance mark
30 Maximum vessels draught mark
31 Restricted horizontal clearance mark
32 Strong current warning mark
33 Berthing permitted mark
34 Overhead power cable mark
35 Channel edge gradient mark
36 Telephone mark
37 Ferry crossing mark
38 Marine traffic lights (utgått fra S57)
39 Pipeline mark
40 Anchorage mark
43 Diving mark
45 Foul ground mark (yachting)
49 Seaplane landing mark
50 Entry prohibited mark
51 Work in progress mark
Name Type Description Code value
Firing danger area mark <undefined> Firing danger area mark
Target mark <undefined> Target mark
Marker ship mark <undefined> Marker ship mark
Degaussing range mark <undefined> Degaussing range mark
Barge mark <undefined> Barge mark
Cable mark <undefined> Cable mark
Spoil ground mark <undefined> Spoil ground mark
Outfall mark <undefined> Outfall mark
ODAS(OceanData Acquisition System) <undefined> ODAS(OceanData Acquisition System)
Recording mark <undefined> Recording mark
Seaplane anchorage mark <undefined> Seaplane anchorage mark
Recreation zone mark <undefined> Recreation zone mark
Private mark <undefined> Private mark
Mooring mark <undefined> Mooring mark
LANBY - Large Automatic Navigational Buoy <undefined> LANBY - Large Automatic Navigational Buoy
Leading mark <undefined> Leading mark
Measured distance mark <undefined> Measured distance mark
Notice mark <undefined> Notice mark
TSS mark (Traffic Separation Scheme) <undefined> TSS mark (Traffic Separation Scheme)
Clearing mark <undefined> Clearing mark
Control mark <undefined> Control mark
Refuge beacon <undefined> Refuge beacon
Yachting <undefined> Yachting
Heliport mark <undefined> Heliport mark
GPS mark <undefined> GPS mark
Mark with unknown purpose <undefined> Mark with unknown purpose
Anchoring prohibited mark <undefined> Anchoring prohibited mark
Berthing prohibited mark <undefined> Berthing prohibited mark
Overtaking prohibited mark <undefined> Overtaking prohibited mark
Two-way traffic prohibited mark <undefined> Two-way traffic prohibited mark
Reduced wake mark <undefined> Reduced wake mark
Speed limit mark <undefined> Speed limit mark
Stop mark <undefined> Stop mark
General warning mark <undefined> General warning mark
Sound ship´s siren mark <undefined>
Restricted vertical clearance mark <undefined> Restricted vertical clearance mark
Maximum vessels draught mark <undefined> Maximum vessels draught mark
Restricted horizontal clearance mark <undefined> Restricted horizontal clearance mark
Strong current warning mark <undefined> Strong current warning mark
Berthing permitted mark <undefined> Berthing permitted mark
Overhead power cable mark <undefined> Overhead power cable mark
Channel edge gradient mark <undefined> Channel edge gradient mark
Telephone mark <undefined> Telephone mark
Ferry crossing mark <undefined> Ferry crossing mark
Marine traffic lights (discontinued from S-57) <undefined> Marine traffic lights (discontinued from S-57)
Pipeline mark <undefined> Pipeline mark
Anchorage mark <undefined> Anchorage mark
Diving mark <undefined> Diving mark
Foul ground mark <undefined> Foul ground mark
Seaplane landing mark <undefined> Seaplane landing mark
Entry prohibited mark <undefined> Entry prohibited mark
Work in progress mark <undefined> Work in progress mark

Vis Spesialmerketype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1