Landemerkekategori CategoryOfLandmark

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S57 CATLMK
the category of the landmark. Note: S-57 CATLMK
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Varde 1
Skorstein 3
Parabolantenne 4
Flammetårn 6
Mast 7
Vindpose 8
Monument 9
Column (pillar) 10
Obelisk 12
Kors 14
Radarkuppel 15
Radar scanner 16
Tårn 17
Vindmølle 18
Vindmotor 19
Kirkespir 20
Verdi Navn Beskrivelse
Varde
Skorstein
Parabolantenne
Flammetårn
Mast
Vindpose
Monument
Column (pillar)
Obelisk
Kors
Radarkuppel
Radar scanner
Tårn
Vindmølle
Vindmotor
Kirkespir
Name Type Description Code value
Cairn <undefined> Cairn
Chimney <undefined> Chimney
Dish aerial <undefined> Dish aerial
Flare stack <undefined> Flare stack
Mast <undefined>
Windsock <undefined> Windsock
Monument <undefined> Monument
Column (pillar) <undefined> Column (pillar)
Obelisk <undefined> Obelisk
Cross <undefined> Cross
Radar dome <undefined> Radar dome
Radar scanner <undefined> Radar scanner
Tower <undefined> Tower
Windmill <undefined> Windmill
Wind motor <undefined> Wind motor
Church spire <undefined> Church spire

Vis Landemerkekategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1